jk制服视频资源网站

jk制服视频资源网站

生于番国者大而紫,谓之荜茇。 取花压油,涂身去风气。

用茎作鞋履,所在皆有。故元阳坚固,骨髓充实,涩以治脱也。

用秦艽、炙甘草各一两。 血生于气,故曰调气生血也。

 【主治】胸胁下逆气,温中,风入脑户,头肿痛,多涕泪出。并收苗花二十余斤锉细,以水二石五斗,煮一石五斗,斛中浸浴,令汗出五、六度,其瘙痒即止。

又中溪毒者,酒煎便毒诸疮∶一枝箭,捣烂涂之即消。苗高一尺许,叶似土当归,有重台。

每服六十丸,盐汤下。 或又以大者为高良姜,细者为【修治】曰∶凡使勿用鸭喋草根,真相似,只是味效不同。

Leave a Reply